Događaji

Događaji2018-07-04T18:09:52+02:00
1006, 2024

Konkurs za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini

10. jun, 2024.|Categories: Događaji, Konkursi, Opće novosti i obavještenja, Upis|Tags: |

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-10/24 od 24. 04 .2024. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-26683-1/24 od 04. 06. 2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati [...]

2912, 2022

Dodjela nagrada za naučni/umjetnički rad akademskom i naučnoistraživačkom osoblju

29. dec, 2022.|Categories: Događaji|Tags: |

Dana 28.12.2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom dodijeljeno je 176 nagrada: 172 nagrade za članove akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 21 članice Univerziteta u Sarajevu i 4 nagrade za umjetnički rad te rad u nacionalnim humanističkim [...]

3003, 2022

Ekvivalencija ranije stečenih akademskih zvanja i titula

30. mar, 2022.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA OBAVJEŠTENJE   Za pokretanje postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja i titula odnosno naučnog i stručnog zvanja, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:   fotokopija diplome stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja čija se ekvivalencija zahtijeva, dokaz o uplati (kopija uplatnice) naknade za troškove postupka ekvivalencije u iznosu od 400,00 KM Popunjen zahtjev za ekvivalenciju, Dokumentacija se predaje putem Studentske službe u toku [...]

602, 2021

Održan prvi modul edukacije iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba

06. feb, 2021.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

U organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu dana 01.02.2021. godine započeo je prvi modul edukacije iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba. Prvi modul edukacije vodio je Nikola Jevtić, licencirani ISST instruktor. O interesu navedene edukacije govori ukupan broj polaznika (13 polaznika) koji dolaze iz različitih dijelova BiH sa profesionalnim djelokrugom iz oblasti fizioterapije. Drugi modul edukacije počinje 09.06.2021. godine, nakon kojeg polaznici postaju certifikovani Schroth terapeuti po Asklepios Katharina [...]

501, 2021

Edukacija iz Kinetic Flossing tehnike

05. jan, 2021.|Categories: Događaji, Kontinuirana edukacija, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu organizuje edukaciju iz Kinetic Flossing tehnike koja će se održati u subotu 18.09.2021. godine. Mjesto održavanja edukacije je Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, BiH. Edukaciju će voditi Pavlos Angelopoulos, PT, MSc, osnivač i edukacijski direktor Kinetic Flossing tehnike. Edukacija iz Kinetic Flossing tehnike Prijavni list za edukaciju iz Kinetic Flossing tehnike Uplata edukacije iz Kinetic Flossing tehnike. - Primjer uplatnice   Prof. dr. Arzija Pašalić [...]

2109, 2020

Održan drugi studentski simpozij sanitarnog inženjerstva – SanMo 2020.

21. sep, 2020.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Dana 18.09.2020. godine održan je drugi studentski simpozij sanitarnog inženjerstva – SanMo u organizaciji studenata sanitarnog inženjerstva, Fakulteta zdravstvenih studija, Sveučilišta u Mostaru i studentskog zbora Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru uz partnerstvo s komorom diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije Bosne i Hercegovine. Studenti Fakulteta zdravstvenih studija UNSA studijskih programa Sanitarno inžinjerstvo i Laboratorijske tehnologije uzeli su aktivno učešće na Simpoziju prezentirajući ukupno pet radova u sekcijama: Sigurnost i kvaliteta [...]

2605, 2020

Edukacija iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba

26. maj, 2020.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu organizuje edukaciju iz Schroth  tretmana deformiteta kičmenog stuba. Cilj Schroth tretmana je prevenirati operativni tretman, usporiti ili zaustaviti progresiju i razviti efektivne strategije u cilju poboljšanja socijalizacije i aktivnosti svakodnevnog života osoba s idiopatskom skoliozom i kifozom.   Obavještavamo prijavljene kandidate da se usljed aktualne epidemiološke situacije edukacija iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba odgađa.    Više informacija o edukaciji i novim terminima održavanja [...]

2701, 2020

Akcija “JEDAN STUDENT-JEDAN PAKETIĆ”

27. jan, 2020.|Categories: Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija, Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Krajem mjeseca decembra održana je Akcija "JEDAN STUDENT-JEDAN PAKETIĆ" u organizaciji Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija FLORS, uz podršku svih uposlenika Fakulteta. Prikupljeno je bilo rekordnih 1080KM, od čega je napravljeno 75 paketića. 25 paketića podijeljeno je na dječijoj ortopediji - KCUS-a, 30 paketića u Centru za djecu bez roditeljskog staranja-Bjelave, dok je ostatak poklonjen Udruženju pomozi.ba. Mališanima smo izmamili osmijehe na licima, neprocjenjivu radost i sreću. Nadamo se da [...]

1712, 2019

Obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom

17. dec, 2019.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijski program Fizioterapija je obilježio 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom kroz dvije aktivnosti: prvi dio je predavanje prof. dr. Mirsada Muftića vezano za probleme osoba sa invaliditetom za studente i zdravstvene profesionalce, dok je drugi dio predstavljao aktivnu participaciju studenata fizioterapije i približavanje rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

512, 2019

Ljetna škola “Hazardous substances”

05. dec, 2019.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Obavještavamo studente Studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo da Univerzitet u Ljubljani organizuje tradicionalnu ljetnu školu pod nazivom “Hazardous substances” koja će se održati u periodu od 4. maja (planirani dolazak) do 22.maja (planirani odlazak) 2020. godine, Kompletna nastava iz istoimenog predmeta ““Hazardous substances” se održava na engleskom jeziku. Na kraju odslušane nastave, ukoliko kandidat/student želi, omogućiće se polaganje ispita, te se isti može priznati na našem Fakultetu, u skladu sa kurikulumom/silabusom [...]

2611, 2019

Održan IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem

26. nov, 2019.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

U periodu od 20-22. novembra 2019. godine u hotelu Ibis Style Sarajevo, održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem. Na Kongresu je prisustvovalo preko 500 aktivnih i pasivnih učesnika, a prezentovano je 87 radova kroz oralne i poster prezentacije. Studenti  Fakulteta zdravstvenih studija i ove godine uzeli su aktivno učešće i dali značajan doprinos u organizaciji Kongresa kako kroz rad u odborima Kongresa tako i u [...]

1511, 2019

Obilježavanje Svjetskog dana radiologije

15. nov, 2019.|Categories: Događaji|Tags: |

Povodom 8. novembra “Svjetskog dana radiologije“ u organizaciji Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH je 9.11.2019. godine, obilježen Svjetski dan radiologije. Prigodan  program je održan u hotelu Terme na Ilidži u Sarajevu. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je bila „Slikovne metode u sportskoj medicini“.  Učešće na ovoj konferenciji su uzeli i docenti s Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, doc. dr. Adnan Šehić i doc. dr. Fuad Julardžija. Ispred Fakulteta zdravstvenih studija [...]

605, 2019

Učešće prof. dr. Zareme Obradović na „Globalnoj konferenciji o zaraznim bolestima“ u Dubaiju

06. maj, 2019.|Categories: Događaji|Tags: |

Od 22. do 24. aprila 2019. godine u Dubaiju, UAE održana je „Globalna konferencija o zaraznim bolestima“. Tema konferencije bila je "Unapređenja u nauci i poboljšanje brige za sprječavanje zaraznih bolesti". Konferencija je okupila vodeće ekperte na međunarodnom nivou, a ista je definisana kao globalna platforma za istraživanja koja pružaju nova otkrića u oblasti epidemiologije, mikrobiologije, kliničke dijagnostike bakterijskih, virusnih i infektivnih bolesti. Na Konferenciji je, kao jedina učesnica iz [...]

1504, 2019

Obilježen Dan otvorenih vrata Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

15. apr, 2019.|Categories: Događaji|Tags: |

U okviru planiranih aktivnosti promocije upisa na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, dana 12.04.2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u periodu od 12:00 - 14:00 sati obilježen je "Dan otvorenih vrata" Fakulteta. Maturanti srednjih škola učestvovali su u različitim radionicama i kroz kreativne prezentacije imali priliku razgovarati sa nastavnim osobljem i studentima našeg Fakulteta, te se dodatno informisati o  načinu i kriterijima upisa na [...]

3001, 2019

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

30. jan, 2019.|Categories: Događaji|Tags: |

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini koji provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, a finansira se sredstvima Vlade Švicarske, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je obogaćen sa novom dodatnom opremom za studente Studijskog programa Zdravstvena njega. Kroz prvu fazu Projekta, Fakultet je dobio osnovnu opremu za kabinet kliničkih vještina, dok je kroz II fazu Projekta Fakultetu donirana dodatna medicinska oprema za potrebe kompletiranja opreme kabineta [...]

2412, 2018

Dani zdravstvenih nauka

24. dec, 2018.|Categories: Događaji|Tags: |

Povodom obilježavanja 45. godišnjice Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu 19.-20. decembra 2018. godine u Hotelu Hills održana je međunarodna konferencija pod nazivom „Dani zdravstvenih nauka“. 19. decembra uprličena je Svečana akademija, a 20. decembra pozvana predavanja domaćih i stranih stručnjaka o aktuelnim temama iz oblasti zdravstvenih nauka pojedinačno po studijskim programima. Svečana akademija i naučna koferencija  okupile su mnoge uvažene osobe iz akademske zajednice i javnog života. Za izuzetan doprinos [...]

1611, 2018

Dani zdravstvenih nauka / Days of Health Sciences

16. nov, 2018.|Categories: Događaji|Tags: , , |

19-20. decembar 2018. Sarajevo, Bosna i Hercegovina SRIJEDA, 19. DECEMBAR 2018. GODINE / WEDNESDAY, DECEMBER 19TH 2018 18:00 – 19:30 Svečana akademija / Ceremonial academy Glavna sala / Main conference room 19:30 – 21:00 Koktel / Cocktail Bar / Hotel bar ČETVRTAK, 20. DECEMBAR 2018. GODINE / THURSDAY, DECEMBER 20TH 2018 08:00 – 09:00 Registracija učesnika / Registration Predvorje Hotela / Hotel lobby 09:00 – 09:20 Svečano otvaranje Konferencije / [...]

1411, 2018

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu postao član Međunarodne federacije za okoliš i zdravlje (IFEH)

14. nov, 2018.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu postao je najnovija akademska pridružena članica Međunarodne federacije za okoliš i zdravlje (IFEH). Više informacija dostupno je IFEH-ovoj internetskoj stranici www.ifeh.org Fakultet zdravstvenih studija u IFEH-u predstavlja i zastupa dekanesa doc.dr. Arzija Pašalić. Uloga IFEH-a je u širenju novih spoznaja o okolišu i zdravlju te promicanje suradnje između zemalja u kojima su pitanja zaštite okoliša prekogranična. IFEH također promiče razmjenu eksperata koji rade u ovom sektoru [...]

3110, 2018

Sporazum o saradnji s privatnom ordinacijom specijaliste fizijatra „SPORTICUS“- Dr. Buljugić

31. okt, 2018.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Juče je u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu potpisan sporazum o saradnji s privatnom ordinacijom specijaliste fizijatra „SPORTICUS“- Dr. Buljugić. Saradnja između navedenih ustanova ima za cilj: razmjenu naučnog, stručnog i obrazovnog kadra i drugih saradnik, realizaciju naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studija i drugih projekata kontinuirane edukacije, saradnju u okviru realizacije nastavno-obrazovnog programa, organizovanje stručno-edukativnih seminara i radionica, razmjena publikacija i literature, zajedničko korištenje [...]

1510, 2018

Predavanje na Middlesex Univerzitetu u Londonu

15. okt, 2018.|Categories: Događaji, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

U okviru Erasmus+ programa i partnerstva između Middlesex Univerziteta London i Univerziteta u Sarajevu Doc. dr. Vedran Đido je učestvovao u Erasmus+ ICM Staff Week (Teaching) mobilnosti  kao predavač na Middlesex Univerzitetu u Londonu u periodu od 08. do 12. oktobra 2018. godine. Teme predavanja u okviru generalne teme „Global Nursing“ su održana u trajanju od 9 sati za studente treće godine studija. Nakon uspješne posjete, dogovorena je daljnja saradnja [...]

Go to Top