U organizaciji Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu dana 01.02.2021. godine započeo je prvi modul edukacije iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba. Prvi modul edukacije vodio je Nikola Jevtić, licencirani ISST instruktor. O interesu navedene edukacije govori ukupan broj polaznika (13 polaznika) koji dolaze iz različitih dijelova BiH sa profesionalnim djelokrugom iz oblasti fizioterapije. Drugi modul edukacije počinje 09.06.2021. godine, nakon kojeg polaznici postaju certifikovani Schroth terapeuti po Asklepios Katharina Schroth klinici.