Slijedeći strateška opredjeljenja Univerziteta u Sarajevu, međunarodne trendove u inovacijama u edukaciji za zdravstvene profesije i obaveze preuzete od strane Bosne i Hercegovine u Mapi puta od 2000. godine, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu svoje postojeće kurikulume je uskladio s EU direktivama za regulirane profesije, te shodno tome napravio iskorak i prepoznao potrebu od šireg društvenog interesa i projicirao razvoj studija koji ima za cilj, ali i obvezu, obrazovanja kompetetnih profesionalaca iz oblasti babičarstva/primaljstva. Studijski program Babičarstvo/Primaljstvo je kao profesija od vitalnog značaja za svaku zemlju, te je shodno tome u EU jedinstvenom obrazovnom sustavu i tržištu rada, a kojem teži i naša zemlja, klasificiran kao EU regulirana profesija. Shodno navedenom, Studijski program Babičarstvo/Primaljstvo je regulirana profesija čije je školovanje uvjetovano i usklađeno EU Direktivom 2005/36/EC.

Studijski program Babičarstvo/Primaljstvo je kreiran polazeći od sljedećih temeljnih načela:

 • preporuke SZO (Health 21: Copenhagen, 1998);
 • kompetencijama babica/primalja, koje propisuje Sektorska direktiva EU 2005/36 EC, a odnosi se na teoretsko obrazovanje;
 • opće i specifične predmete za Babičarstvo/Primaljstvo, kao i praktično osposobljavanje uz stručni nadzor;
 • smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije o očuvanju i poboljšanju zdravlja (ciljevi WHO za 21. stoljeće), kao i Međunarodne udruge babica/primalja (ICM);
 • načelima evropskog visokog obrazovanja (Bolonjska deklaracija);
 • potrebama populacije koja podržava trend razvoja struke i predviđenih potrebe u budućnosti;
 • cilj 18 WHO – razvoj ljudskih resursa u zdravstvu do 2010. godine.

Opći cilj studijskog programa Babičarstvo/Primaljstvo je univerzitetsko obrazovanje i osposobljavanje babica/primalja kako bi temeljito ovladale strukom i poput babica u evropskim zemljama, mogle samostalno voditi trudnoću i porođaj u bolnici, te prepoznati patološku trudnoću i trudnicu na vrijeme uputiti specijalisti. Visokoobrazovana babica je osposobljena pružiti odgovarajući nadzor ženama tokom trudnoće, porođaja i postpartalnog perioda, voditi porođaj i brinuti se o novorođenčetu. Ima važnu ulogu u prosvjećivanju, ne samo žena i njihovih obitelji nego i zajednice, što uključuje i pripremu za roditeljstvo.

Opće kompetencije:

 • Korištenje relevantnih istraživanja za informiranje o praksi
 • Pridržavati se osnovnih ljudskih prava pojedinaca prilikom pružanja zdravstvene njege u babičarstvu
 • Pridržavanje zakonskih propisa, regulatornih zahtjeva i kodeksa ponašanja za babice
 • Omogućavanje ženama da donose vlastite odluke u procesu pružanja zdravstvene zaštite
 • Sposobnost demonstriranja učinkovite interpersonalne komunikacije sa ženama, porodicama, zdravstvenim timovima i grupama u zajednici
 • Olakšavanje procesa prirodnog (fiziološkog) porođaja u institucionalnim okruženjima i zajednici (uključujući i porođaj kod kuće)
 • Procjena zdravstvenog stanja i zdravstvenih rizika, te promocija opće dobrog zdravstvenog stanja i dobrobiti za žene i novorođenčadi
 • Prevencija i liječnje udruženih zdravstvenih problema vezanih za trudnoću i prijevremeni porod
 • Rano prepoznavanje nepravilnosti i komplikacija, te određivanje odgovarajućeg liječenja i davanje preporuka
 • Briga za žene koje su izložene fizičkom i seksualnom nasilju i zlostavljanju
 • Pružanje zdravstvene njege prije trudnoće
 • Utvrđivanje zdravstvenog stanje žene
 • Procijena općeg blagostanja ploda
 • Monitoring (praćenje) napredovanja trudnoće
 • Promocija i podržavanje zdravstvenog ponašanja koje poboljšava opće dobro zdravstveno stanje
 • Davanje anticipativnih smjernica vezanih za trudnoću, rađenje, dojenje, roditeljstvo i promjene u porodici
 • Otkrivanje, stabilizacija, upravljanje i dalje upućivanje trudnica s komplicijama u trudnoći
 • Pomoć ženi i njenoj porodici pri planiranju odgovarajućeg mjesta za porod
 • Pružanje zdravstvene njege ženama sa neželjenom ili neplaniranom trudnoćom
 • Promicanje prirodnog (fiziološkog) porođaja i rađanja
 • Upravljajte sigurnim spontanim vaginalnim porođajem: prevencija, detekcija i stabilizacija komplikacija
 • Osiguranje zdravstvene njege novorođenčeta odmah nakon rođenja
 • Omogućavanje postnatalne njege zdravoj ženi
 • Pružanje zdravstvene njege zdravom novorođenčetu
 • Promocija i podrška dojenju
 • Detekcija, tretman i stabilizacija postnatalnih komplikacija kod žene i dalje upućivanje po potrebi
 • Detekcija, stabilizacija i upravljanje zdravstvenim problemima kod novorođenčeta i dalje upućivanje po potrebi
 • Pružanje usluge planiranja porodice

Nastavni plan i program studijskog programa Babičarstvo/Primaljstvo za akademsku 2020/2021. godinu