Juče je u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu potpisan sporazum o saradnji s privatnom ordinacijom specijaliste fizijatra „SPORTICUS“- Dr. Buljugić. Saradnja između navedenih ustanova ima za cilj:

  • razmjenu naučnog, stručnog i obrazovnog kadra i drugih saradnik,
  • realizaciju naučno-nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa studija i drugih projekata kontinuirane edukacije,
  • saradnju u okviru realizacije nastavno-obrazovnog programa,
  • organizovanje stručno-edukativnih seminara i radionica,
  • razmjena publikacija i literature,
  • zajedničko korištenje raspoložive opreme i prostora za realizaciju naučno-nastavnih programa i studija, naročito praktične nastave.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, doc. dr Arzija Pašalić, dekanesa, doc.dr. Bakir Katana prodekan za I ciklus studija, doc. dr. Amila Jaganjac, koordinator za II ciklus studija, Rukovodilac studijskog programa Laboratorijske tehnologije  i doc. dr. Amra Mačak Hadžiomerović, Rukovodilac studijskog programa Fizioterapija, te predstavnici ordinacije „SPORTICUS“- dr. Buljagić, dr. Edin Buljagić i Selam Isabegović, direktor za razvoj i marketing.