Kurikulum studijskog programa Radiološke tehnologije

Kurikulum studijskog programa Radiološke tehnologije za ak. 2018/2019. godinu

Revidirani kurikulum II ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu.

Kurikulum II ciklusa studija za studijsku 2021./2022. godinu