PRIMJERI KREIRANJA I IMPLEMENTIRANJA PROGRAMA I PRIJAVE MODULA CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Procedura za prihvatanje-usvajanje programa cjeloživotnog učenja

Prilog 1

Prilog 2

PROGRAMI

PROGRAMS