KOMPETENTNOST BACHELORA SANITARNOG INŽINJERSTVA

Bachelor zdravlja i ekologije je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova:

 • Koordinacija i praćenje higijensko–epidemiološke situacije, te preduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera na užem ili širem regionu.
 • Rad u Higijensko-epidemiološkom (HE) timu na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti na svim nivoima zdravstvene zaštite.
 • Rad i koordinacija rada na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • Učešće u timu za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija.
 • Rad na monitoringu sastojaka zagađenja u atmosferi.
 • Mjerenje svih mikroklimatskih faktora.
 • Higijensko-sanitarni nadzor u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica.
 • Rad u organima uprave u okviru komunalnog i sanitarnog inspekcijskog nadzora.
 • Sanitarno-higijenski nadzor u rekreativno-banjskim objektima.
 • Vođenje dokumentacije i praćenje i uvažavanje normativnih aspekata u zaštiti zdravlja pojedinaca.
 • Higijensko-sanitarni nadzor i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u ostalim javnim objektima.
 • Izrada jelovnika za bolesne i zdrave populacione skupine.
 • Preventivni sanitarni nadzor.
 • Higijenska i mikrobiološka laboratorijska kontrola životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe.
 • Praćenje svih ekoloških faktora.
 • Zdravstveno-vaspitni rad u domenu okolinskog zdravlja, na svim nivoima i u svim oblastima.

Nastavni plan i program studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo

Curriculum for study programme Sanitary engineering

Revidirani kurikulum studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo 2018./2019. godine.

Kurikulum studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo ak. 2022./2023. godine