Obavještavamo studente Studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo da Univerzitet u Ljubljani organizuje tradicionalnu ljetnu školu pod nazivom “Hazardous substances” koja će se održati u periodu od 4. maja (planirani dolazak) do 22.maja (planirani odlazak) 2020. godine,

Kompletna nastava iz istoimenog predmeta ““Hazardous substances” se održava na engleskom jeziku.

Na kraju odslušane nastave, ukoliko kandidat/student želi, omogućiće se polaganje ispita, te se isti može priznati na našem Fakultetu, u skladu sa kurikulumom/silabusom Studijskog programa.

Studenti bi aplicirali preko CEEPUS mreže u koju smo uključeni kao Fakultet zdravstvenih studija. Na predhodnim ljetnim školama su kandidati bili studenti iz zemalja naše regije ( Srbija, Hrvatska, Bugarska i dr.), tako da  je bilo moguće komunicirati i na drugim jezicima, osim engleskog jezika.

Ukoliko ima zainteresovanih kandidata za navedenu Ljetnu školu, molimo Vas da se javite Prof.dr.Jasmini Mahmutović, prodekan za međunarodnu saradnju FZS, u što kraćem vremenskom  roku.

 

Prof. dr. Jasmina Mahmutović

Prodekan za međunarodnu saradnju