Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu organizuje edukaciju iz Kinetic Flossing tehnike koja će se održati u subotu 18.09.2021. godine. Mjesto održavanja edukacije je Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, BiH. Edukaciju će voditi Pavlos Angelopoulos, PT, MSc, osnivač i edukacijski direktor Kinetic Flossing tehnike.

Edukacija iz Kinetic Flossing tehnike

Prijavni list za edukaciju iz Kinetic Flossing tehnike

Uplata edukacije iz Kinetic Flossing tehnike. – Primjer uplatnice

 

Prof. dr. Arzija Pašalić

Dekan