Šef Službe za plan, analizu, investicije i javne nabavke: Mirela Kreso, MA

Telefon: +387 33 569-813

E-mail: mirela.kaknjasevic@fzs.unsa.ba

Služba za plan, analizu, investicije i javne nabavke nadležna je za analitičke,  stručno-operativne poslove plana i analize, poslove budžetiranja, praćenje realizacije odobrenih sredstava iz finansijskog plana po namjenama,  pripremu, praćenje i izvještavanje iz domena javnih nabavki, kao i druge poslove iz domena plana, analize i javnih nabavki.