U cilju stvaranja i njegovanja odnosa sa interesno – utjecajnim skupinama i širenju pozitivnog imidža sredinom 2011. godine imenovan je PR Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu.

Svrha upravljanja odnosima s javnošću je sistemsko uređenje odnosa i aktivnosti koje ostvaruje Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu u procesu odnosa s javnošću.

Odnosi s javnošću Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu kontinuirano obezbjeđuje istinite, tačne i pravovremene informacije interesnim skupinama (studentima, medijima, zaposlenicima, poslovnoj zajednici, te široj javnosti) u cilju transparentnosti, afirmacije i povjerenja.

PR Fakulteta zdravstvenih studija: Viši ass. Eldina Smječanin

Telefon:  033/569-803
E-mail: eldina.smjecanin@fzs.unsa.ba