Razvoj nastavnog osoblja na Fakultetu zdravstvenih studija ostvaruje se kroz podršku profesionalnog usavršavanja koje podrazumjeva: praćenje potreba naučno-istraživačkog razvoja nastavnog osoblja, podrška u procesu izrade i objavljivanja naučnih i stručnih radova, tekstova ili članaka u relevantnim časopisima, podrška unapređenju nastavnog procesa i implementaciji ideja za poboljšanje obrazovanja i podučavanja, kontinuirano istraživanje i mogućnostima profesionalnog razvoja.

Koordinator: Doc. dr. Muris Pecar

Telefon: +387 33 569 816
E-mail: muris.pecar@fzs.unsa.ba