Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, studijski program Fizioterapija je obilježio 3. decembar, Međunarodni dan osoba s invaliditetom kroz dvije aktivnosti: prvi dio je predavanje prof. dr. Mirsada Muftića vezano za probleme osoba sa invaliditetom za studente i zdravstvene profesionalce, dok je drugi dio predstavljao aktivnu participaciju studenata fizioterapije i približavanje rehabilitacije osoba sa invaliditetom.