CERTIFIKACIJA FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU PO NORMI ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu je certifikovan po normi ISO 9001:2008 od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritas u maja 2012. godine. 2018. godine je certifikovan po normi ISO 9001:2015.
Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, pored Ekonomskog fakuteta u Sarajevu, je jedina visokobrazovna institucija u Bosni i Hercegovini koja posjeduje posljednju verziju ove norme.

Certifikacija Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu po normi ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 za sisteme osiguranja i upravljanja kvalitetom od strane Bureau Veritas predstavlja vrijednost kojom se dokazuje uspjeh i trajno opredjeljenje da posao visokoobrazovne djelatnosti obavaljamo potpuno profesionalno i dosljedno.
Osnovan 1828. godine sa sjedištem u Parizu, Bureau Veritas Group, dosljedno gradi svjetski priznato stručno znanje, pomažući klijentima da se usklade s normama i propisima vezanim uz kvalitet. O važnosti ove certifikacijske kuće govori i podatak da je Bureau Veritas Certification