Šef Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo: Dr. sci. Munib Smajović

Telefon: +387 33 569-828

E-mail: [email protected]