Šef Službe za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo

Dr. sci. Munib Smajović

Telefon: +387 33 569-828

E-mail: munib.smajovic@fzs.unsa.ba