Kurikulum studijskog programa Laboratorijske tehnologije za ak. 2018/2019. godinu

Revidirani kurikulum II ciklusa studija za akademsku 2020/2021. godinu.