Šef Službe za računovodstvo i finansije: Indira Lekić, certificirani računovođa

Telefon: +387 33 569-813

E-mail: indira.lekic@fzs.unsa.ba

Služba za računovodstvo i finansije  nadležna je za finansijske, računovodstvene, knjigovodstvene, blagajničke i poslove likvidature, pripremu i izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja, kao i druge stručne, analitičke i administrativne poslove iz domena računovodstva i finansija.