Imenovanjem Koordinatora za razvoj karijere studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu stekli su se uslovi za obezbjeđivanje djelotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i vještina koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja.

Kompetentnosti Koordinatora za razvoj karijere studenata su:

 • Informisanje i savjetovanje:
 • Lične konsultacije za razvoj karijere
 • Pomoć pri sastavljanju biografija (CV), propratnih pisama i prijava za posao
 • Savjeti i priprema za intervju za posao
 • Radionice, treninzi i seminari za razvoj karijere
 • Besplatne brošure sa korisnim informacijama za studente
 • Zapošljavanje studenata:
  • Informacije o slobodnim radnim mjestima, poslovima i praksi u javnom sektoru i preduzećima
  • Volontiranje i honorarni poslovi
  • Susreti sa poslodavcima
  • Razgovori sa zaposlenima u javnom sektoru i preduzećima

Kontakt: Ass. Minela Velagić

Telefon: +387 33 569 817
E-mail: minela.velagic@fzs.unsa.ba