KOMPETENTNOST BACHELORA FIZIOTERAPIJE

Bachelor fizikalne terapije je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova, samostalno i kao član tima:

 • Učešće u restituciji funkcije i samostalnosti, kada paticijenti imaju probleme izazvane bilo kojim poremećajem, a koji se odražava na sistem za pokretanje i/ili onesposobljenost koja je proizvod tih poremećaja.
 • Korištenje fizikalne terapije kao metoda liječenja, samostalna procjena tehnike i metode aplikacije (uključujući metode elektroterapije, termoterapije, hidroterapije, mehanoterapije).
 • Samostalno primjenjivanje kineziterapije i procjena doziranja, trajanja i opterećenja u cilju osposobljavanja za funkcionalnu aktivnost u svakodnevnom životu i radu pacijenata s onesposobljenjem.
 • Učešće u timu za pripremu plana i programa osposobljavanja.
 • Procjena funkcionalne aktivnosti pacijenata s onesposobljenjem, koristeći objektivne metode procjene.
 • Izbor najpovoljnijih metoda fizikalne terapije i kineziterapije.
 • Praćenje rezultata tretmana i funkcionalne aktivnosti.
 • Učešće u edukaciji pacijenata s onesposobljenjem i njihovih članova obitelji.
 • Saradnja s udruženjem osoba sa onesposobljenjem i usmjeravanje njihovih aktivnosti u profesionalnoj i socijalnoj rehabilitaciji.
 • Učešće na stručnim i naučnim skupovima kao aktivni učesnik.
 • Rad na osobnom kontinuiranom usavršavanju.
 • Primjena tehnika informatike i statistike.
 • Učešće u procjeni pacijenta, te djelovanje u terapiji i rehabilitaciji, kao i u područjima prevencije i procjene efekata fizikalne terapije.
 • Prikupljanjei podatka potrebnih za planiranje i uspješno provođenje različitih profesionalnih usluga (kliničkih, ambulantnih i drugih) u terapijskim ili rehabilitacijskim postupcima, a u skladu s etičkim kodeksom utvrđenim standardima fizioterapijske prakse.
 • Procjena i pračenje kvaliteta rada i organizacija službe za fizikalnu terapiju.

Nastavni plan i program studijskog programa Fizioterapija

Curriculum for study programme Physiotherapy

Revidirani kurikulum studijskog programa Fizioterapija 2018/2019. godine

Kurikulum studijskog programa Fizioterapija ak. 2022./2023. godine