KOMPETENTNOST BACHELORA FIZIOTERAPIJE

Bachelor fizikalne terapije je kompetentan, odnosno osposobljen za obavljanje slijedećih poslova, samostalno i kao član tima:

  • Učešće u restituciji funkcije i samostalnosti, kada paticijenti imaju probleme izazvane bilo kojim poremećajem, a koji se odražava na sistem za pokretanje i/ili onesposobljenost koja je proizvod tih poremećaja.
  • Korištenje fizikalne terapije kao metoda liječenja, samostalna procjena tehnike i metode aplikacije (uključujući metode elektroterapije, termoterapije, hidroterapije, mehanoterapije).
  • Samostalno primjenjivanje kineziterapije i procjena doziranja, trajanja i opterećenja u cilju osposobljavanja za funkcionalnu aktivnost u svakodnevnom životu i radu pacijenata s onesposobljenjem.
  • Učešć