Akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2018./2019. godinu

Akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu

 

Korigovani akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu

Odluka o izmjeni akademskog kalendara Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu

 

Korigovani akademski kalendar za akademsku 2019/2020. godinu – Dodatak aktivnosti doktorskog studija