Akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021./2022. godinu

 

Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-7/21 od 01.10.2021. godine daje se saglanost za izmjene i dopune Akademskog kalendara Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021/2022. godinu.

Korigovani akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2021./2022. godinu.