Akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu

Korigovani akademski kalendar Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu

Odluka o izmjeni akademskog kalendara Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2019/2020. godinu