UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

 

Za pokretanje postupka ekvivalencije ranije stečenih akademskih zvanja i titula odnosno naučnog i stručnog zvanja, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

  • fotokopija diplome stečene akademske titule, odnosno naučnog i stručnog zvanja čija se ekvivalencija zahtijeva,
  • dokaz o uplati (kopija uplatnice) naknade za troškove postupka ekvivalencije u iznosu od 400,00 KM
  • Popunjen zahtjev za ekvivalenciju,

Dokumentacija se predaje putem Studentske službe u toku radnog vremena (pon.,sri.,čet.i pet.11.00-13.00 sati/ uto. 09.00-11.00)

 

Relevantna dokumentacija:

Odluka Senata – 24. 06. 2020.

Pravilnik o ekvivalenciji ranije stecenih akadem. titula, nauc. i struc. zvanja

Obrazac Zahtjeva za ekvivalenciju na UNSA

Uplatnica – Ekvivalencija diploma 

Odluka_Vlade_KS_-_troskovi_ekvivalencije

 

Studentska služba