Odlukom Savjeta Medicinskog fakulteta u Sarajevu br. 01-3438/73 dana 10.05.1973. godine osnovana je Viša medicinske škola u Sarajevu, koja je započela sa radom 19.12.1973.godine po dobijanju odobrenja Republičkog sekretarijata za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu br. UP-l-14-612/17. Kod prve registracije naziv Više medicinske škole je glasio “Univerzitetsko-medicinski centar zajednica organizacija udruženog rada Viša medicinska škola”.

Odlukom Savjeta Univerziteta u Sarajevu br. 01-1230-4/74 od 22. 10. 1974. godine, Viša medicinska škola je uključena u Univerzitet u Sarajevu.

U početnoj fazi kompletna edukacija se odvijala u sklopu Medicinskog fakulteta

Neposredno nakon osnivanja 1973. godine, na Višoj medicinskoj školi su postojala četiri smjera:

  • viši medicinski tehničari
  • viši laboratorijski tehničari
  • viši sanitarni tehničari
  • viši radiološki tehničari.

Devet godina nakon osnivanja Više medicinske škole u Sarajevu otvara se i smjer viših fizioterapeutskih tehničara, a iste, 1982. godine, prestaje sa radom smjer viših sanitarnih teh