Adresa:
Stjepana Tomića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Lokacija na Google mapi

Tel: +387 33 569 807

Fax: +387 33 569 825

E-mail: info@fzs.unsa.ba