Prodekan za međunarodnu saradnju: Prof. dr. Jasmina Mahmutović

Telefon: +387 33 569-818
E-mail:
 jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

Spisak ugovora o međunarodnoj saradnji Fakulteta zdravstvenih studija

 1. Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede – Izvedbeni sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela
 2. Zdravstveno veleučilište Zagreb – Sporazum o suradnji
 3. University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences Ljubljana – Agreement on Academic Cooperation
 4. University College of Health Sciences Slovenj Gradec – Letter of intent
 5. Univerzitet Crne Gore, Fakultet primjenjene fizioterapije – Sporazum o međusobnoj saradnji
 6. M&i Klinikgruppe Enzensberg Fachklinik Ichenhausen Njemačka – Ugovor o saradnji/Kooperationsvereinbarung
 7. Sveučilište Jospa Juraja Strossmayera u Osijeku Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo – Sporazum o međusobnoj saradnji
 8. Sveučilište Jospa Juraja Strossmayera u Osijeku Prehrambeno-tehnološki fakultet – Sporazum o međusobnoj saradnji
 9. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije – Sporazum o međusobnoj saradnji
 10. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru – Sporazum o međusobnoj saradnji
 11. Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci – Sporazum o međusobnoj saradnji
 12. Visoka škola Ivanić-Grad, Hrvatska-Sporazum o suradnji
 13. Erasmus + University of South Bohemia České Budějovice; Faculty of Health and Social Sciences, Chech Republic. Memorandum of Agreement for International Exchange 2020-2023.
 14. Faculty of Health Care/fakulteta za zdravstvo Angele Boškin -Memorandum of understanding, slovenija
 15. Univerza na Primorskem Università del litorale – up (University of Primorska), Inter-institutional agreement 2021/2022 – 2022/2023

Klinička grupa Enzensberg

Klinička grupa Enzensberg je kompleks klinika rasprostarnjenih po čitavoj Njemačkoj. Važi za najbolje rehabilitacione centre koji postoje preko 30 godina. U ovoj grupaciji su: m&i Fachklinik Ichenhausen, Fachkliniken Hohenurach,  Fachklinik Bad Pyrmont, Fachklinik Bad Liebenstein, MVZ Bad Heilbrunn, Fachklinik Herzogenaurach, Fachklinik Enzensberg,  Parkland – Klinik i gesundheitszentrum ProVita.

Djelatnosti ovih klinika su veoma široke, a  obuhvataju: ortopediju, neurologiju, internu medicinu, gerijatriju, psihijatriju i sportsku medicinu. Poseban značaj se daje tretmanu sljedećih problema: Parkinsonova bolest, rehabilitacija nakon amputacija, Diabetes mellitus, problemi sa jelom i gutanjem-disfagijom, afazija, prekomjerna težina, Multipla skleroza, ortopedska onkologija, bol u leđima, rehabilitacija nakon transplantacije, depresija, hronična bol, problemi sa  snom, prevencija pada pacijenta i sl.

Klinika m&i Fachklinik Ichenhausen, smještena u malom gradu Ichenhausen u pokrajini Bayern, predstavlja jednu od najboljih klinika za Parkinsonovu bolest  i za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara. Ova klinika posjeduje svoj laboratorij i dijagnostiku, bazen, teretanu, fitnes centar i mnoge druge oblasti vezane za rehabilitaciju.

Studenti Studijskog programa Zdravstvena njega imaju priliku da u periodu ljetnog i zimskog raspusta obavljaju praktičnu nastavu na navedenim klinikama.