Međunarodna saradnja

/Međunarodna saradnja
Međunarodna saradnja2018-07-13T14:12:03+00:00

Na Fakultetu zdravstvenih studija uspostavljen je Ured za međunarodnu saradnju .

Osnovni zadatak Ureda za međunarodnu saradnju je uspostavljanje, razvoj i unaprjeđenje saradnje Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu sa zdravstvenim fakultetima i srodnim institucijama u regiji, Evropi i svijetu.

Ured za međunarodnu saradnju djeluje s ciljem poboljšanja razmjene naučnih dostignuća iz oblasti zdravstvenih nauka, kao i razmjena nastavnika, nenastavnog osobljai studenata sa drugim fakultetima.

U nadležnosti Ureda za međunarodnu saradnju je i organizovanje zajedničkih nastavnih aktivnosti, organizovanje i provođenje zajedničkih istraživačkih projekata, kao i zajedničkih studijskih programa.

Rukovodilac ureda: Doc. dr. Jasmina Mahmutović

Telefon: +387 33 569-818
E-mail:
 [email protected]