08.10.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zdravstvene usluge

22.09.2021.- Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga – zdravstvene usluge (sistematski i sanitarni pregled)

22.09.2021.- Odluka o pokretanju postupka nabavke – zdravstvene usluge

20.09.2021.- Zaključak o obustavi postupka nabavke 20-09-21

17.09.2021.- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – usluge štampanja

15.09.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća – Kinetic Flossing

05.07.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge štampanja

28.06.2021.- Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

27.05.2021.- Odluka o dodjeli ugovora – usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

26.05.2021.- Obavještenje o nabavci 1183-7-2-31-3-21

26.04.2021.- Odluka pokretanju postupka – usluge štampanja

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

16.04.2021.- Odluka o dodjeli ugovora – kancelarijski materijal, toneri za stampače i kopir aparate

05.04.2021.- Obrazac praćenja realizacije ugovora za I kvartal 2021. godine

05.04.2021.- Dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

08.03.2021.- Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

02.02.2021.- Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

02.02.2021.- Priveremeni Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

29.01.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom postupku javne nabavke i dodjeli ugovora – LOT 2

29.01.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom postupku javne nabavke i dodjeli ugovora – LOT 1

31.12.2020.- Obavještenje o nabavci – kompjuterska oprema

29.12.2020.- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba – kompjuterska oprema za potrebe Fakulteta zdravstvebih studija Univerziteta u Sarajevu

17.12.2020.- Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu

04.11.2020.- Izmjene i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu

21.09.2020.- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku video opreme

17.09.2020.- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu

24.08.2020.- Odluka o dodjeli ugovora – stručno mišljenje o stanju Paviljona VIII i IX

07.08.2020.- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu

07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Kotizacije (kongresi i edukacije) – aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama

07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Usluge avio prijevoza – aneks II di B Zakona o javnim nabavkama

15.04.2019.- Odluka o poništenju postupka JN

03.04.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

14.03.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

18.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5

08.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 4

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 3

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1

15.02.2019. – ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE 05-2-2232-2/19 

06.02.2019. – Plan javnih nabavki i Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2019.

28.12.2018. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-18-3-6/18

04.12.2018. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

16.11.2018. – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DANI ZDRAVSTVENIH NAUKA”

03.05.2017. – IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI

27.02.2017. – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU.

4.07.2016. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

17.06.2016. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-9-3-1/16