22.03.2024.- Obavještenje o dodjeli ugovora – Najam multifunkcionalnih uređaja

19.03.2024.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđač – Članarina COBISS

29.02.2024.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge najma multifunkcionalnih uređaja

29.12.2023.- Obavještenje o nabavci – Najam multifunkcionalnih uređaja

27.12.2023.- Odluka o poništenju postupka nabavke, instrumenti za ispitivanje i mjerenje, LOT 2 – digitalni visinomjer

22.12.2023.- Odluka o poništenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

18.12.2023.- odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Instrumenti za ispitivanje i mjerenje LOT 1 Digitalni mjerač nivoa radona

18.12.2023.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterski softver za analizu posture

07.12.2023.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterska oprema LOT 2 – Prijenosni računar

29.11.2023.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Potrošni materijal za 3D printanje

24.11.2023.- Odluka o poništenju postupka Instrumenti za ispitivanje i mjerenje, LOT 2 Digitalni visinomjer

24.11.2023.- Odluka o poništenju postupka Instrumenti za ispitivanje i mjerenje, LOT 1 Digitalni mjerač nivoa radona

24.11.2023.- Obavještenje o poništenju postupka nabavke 29331-1-1-13-4-21_23

21.11.2023.- Odluka o poništenju postupka – Kompjuterski softver za analizu posture

20.11.2023.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema LOT 1 – Računar za razvijanje AI algoritma

10.11.2023.- Obavještenje o nabavci – Potrošni materijal za 3D printanje

26.10.2023.- Obavještenje o nabavci -Instrumenti za ispitivanje i mjerenje

24.10.2023.- Obavještenje o nabavci – programski paket za statistiku – SPSS

20.10.2023.- Obavještenje o nabavci – kompjuterska oprema

10.10.2023.- Obavještenje o dodjeli ugovora 29331 1 1 9 5 14 23

18.09.2023.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Licence za Office 365

22.08.2023.- Obavještenje o nabavci 29331-1-1-9-3-13 licence za Office 365

17.02.2023.- Odluka o izuzeću od primjene ZJN – pravne usluge

27.12.2022.- Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge iz oblsati zaštite od požara i zaštite na radu

09.12.2022.- Javni poziv za nabavku usluga posredovanja u zapošljavanju – usluge studentskog servisa

29.09.2022.- Obavještenje o dodjeli ugovora – Licence za Office 365

13.09.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge sanitarnog i sistematskog pregleda

12.09.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Licence za Office 365

02.09.2022.- Poziv za dostavu ponuda – usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja, obrazovni seminari i edukacije

02.09.2022.- Poziv za dostavu ponuda – ugostiteljske usluge

30.08.2022.- Poziv za dostavljanje ponuda – usluge sanitarnog i sistematskog pregleda.

05.07.2022.- Obavještenje o nabavci – Licence za Office 365

23.06.2022.- Odluka o pokretanju postupka – licence za Office 365

07.06.2022.- Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu – 07.06.2022.

26.05.2022.- Poziv za dostavu ponuda – hotelske usluge u 2022. godini

20.05.2022.-Javni poziv za nabavku usluga posredovanja u zapošljavanju – usluge studentskog servisa

09.05.2022.- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge – pravno savjetovanje i zastupanje u toku 2022. godine

22.04.2022.- Odluka – izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama – 22.04.2022. godine

06.04.2022.- Odluka – izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama – 06.04.2022. godine

01.04.2022.- Odluka o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2022. godinu

11.03.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – notarske usluge

07.03.2022.- Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

07.03.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge najma multifunkcionalnih uređaja

04.03.2022.- Odluka – Plan javnih nabavki 2022

04.03.2022.- Plan nabavki – UO

04.02.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – hemikalije i laboratorijski potrosni materijal LOT 1

04.02.2022.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Hemikalije i laboratorijski materijal LOT 1

21.01.2022.- Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma Medicinski potrošni materijal

19.01.2022.- Obavještenje o dodjeli ugovora – kompjuterska oprema – nabavka 3D štampača sa komponentama

11.01.2022.- Obavještenje o dodjeli ugovora – medicinska i laboratorijska oprema LOT 1

31.12.2021.- Odluka o pokretanju postupka – Medicinski potrošni materijal

31.12.2021.- Obavještenje o nabavci

31.12.2021.- Obavještenje o nabavci – hemikalije i laboratorijski potrošni materijal

30.12.2021.- Obavještenje o nabavci – usluge najma multifunkcionalnih uređaja

30.12.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

22.12.2021.- Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđaća – fiskalne kase

15.12.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obrazovna pomagala – Paket za obuku porođaja i neonatalne reanimacije i anatomski modeli

15.12.2021.- Odluka o poništenju postupka, medicinska i laboratorijska oprema, LOT 2- Aparati za zdravstvenu ispravnost hrane

15.12.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, medicinska i laboratorijska oprema, LOT 1

14.12.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterska oprema . nabavka 3D štampača sa komponentama

14.12.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kreveti s motornim pogonom – električni stolovi

16.11.2021.- Obavještenje o nabavci – Medicinska i laboratorijska oprema

09.11.2021.- Obavještenje o nabavci Kreveti s motornim pogonom – električni stolovi

04.11.2021.- Odluka o pokretanju postupka Kreveti s motornim pogonom – električni stolovi

03.11.2021.- Obavještenje o nabavci Obrazovna pomagala

01.11.2021.- Odluka o pokretanju postupka – Obrazovna pomagala

02.11.2021.- Obavještenje o nabavci 29331-1-1-2-3-1/21

29.10.2021.- Odluka o pokretanju postupka – medicinska i laboratorijska oprema

29.10.2021.- Odluka o pokretanju postupka- kompjuterska oprema- nabavka 3D štampača sa komponentama

Odluka UO PJN 29-10-2021

08.10.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zdravstvene usluge

22.09.2021.- Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga – zdravstvene usluge (sistematski i sanitarni pregled)

22.09.2021.- Odluka o pokretanju postupka nabavke – zdravstvene usluge

20.09.2021.- Zaključak o obustavi postupka nabavke 20-09-21

17.09.2021.- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – usluge štampanja

15.09.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća – Kinetic Flossing

05.07.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge štampanja

28.06.2021.- Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

31.05.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – pravne usluge

27.05.2021.- Odluka o dodjeli ugovora – usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

26.05.2021.- Obavještenje o nabavci 1183-7-2-31-3-21

26.04.2021.- Odluka pokretanju postupka – usluge štampanja

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

16.04.2021.- Odluka o dodjeli ugovora – kancelarijski materijal, toneri za stampače i kopir aparate

05.04.2021.- Obrazac praćenja realizacije ugovora za I kvartal 2021. godine

05.04.2021.- Dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu.

08.03.2021.- Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke

02.02.2021.- Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

02.02.2021.- Priveremeni Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu

29.01.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom postupku javne nabavke i dodjeli ugovora – LOT 2

29.01.2021.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom postupku javne nabavke i dodjeli ugovora – LOT 1

31.12.2020.- Obavještenje o nabavci – kompjuterska oprema

29.12.2020.- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba – kompjuterska oprema za potrebe Fakulteta zdravstvebih studija Univerziteta u Sarajevu

17.12.2020.- Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu

04.11.2020.- Izmjene i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu

21.09.2020.- Odluka o dodjeli ugovora za nabavku video opreme

17.09.2020.- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu

24.08.2020.- Odluka o dodjeli ugovora – stručno mišljenje o stanju Paviljona VIII i IX

07.08.2020.- Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2020. godinu

07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Kotizacije (kongresi i edukacije) – aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama

07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Usluge avio prijevoza – aneks II di B Zakona o javnim nabavkama

15.04.2019.- Odluka o poništenju postupka JN

03.04.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

14.03.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

18.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5

08.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 4

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 3

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1

15.02.2019. – ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE 05-2-2232-2/19 

06.02.2019. – Plan javnih nabavki i Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2019.

28.12.2018. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-18-3-6/18

04.12.2018. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

16.11.2018. – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DANI ZDRAVSTVENIH NAUKA”

03.05.2017. – IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI

27.02.2017. – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU.

4.07.2016. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

17.06.2016. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-9-3-1/16