07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Kotizacije (kongresi i edukacije) – aneks II dio B Zakona o javnim nabavkama

07.05.2020.- Poziv za dostavu ponuda – Usluge avio prijevoza – aneks II di B Zakona o javnim nabavkama

15.04.2019.- Odluka o poništenju postupka JN

03.04.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

14.03.2019.- Odluka o izmjeni Plana JN

18.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 5

08.03.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 6

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 4

08.03.2019. – Odluka o poništenju LOT 3

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 8

22.02.2019. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1

15.02.2019. – ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE 05-2-2232-2/19 

06.02.2019. – Plan javnih nabavki i Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2019.

28.12.2018. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-18-3-6/18

04.12.2018. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

16.11.2018. – POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE “DANI ZDRAVSTVENIH NAUKA”

03.05.2017. – IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI

27.02.2017. – PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU.

4.07.2016. – ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

17.06.2016. – OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1183-7-1-9-3-1/16