Misija

Misija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kao vodeće obrazovne i naučno istraživačke institucije u zdravstvenim disciplinama, je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu koji će stečena znanja implementirati u praksi.

Vizija

Vizija Fakulteta zdravstvenih studija je unaprjeđenje izvrsnosti zdravstvene struke objedinjavanjem nastavne, naučno istraživačke i stručne djelatnosti, s ciljem postizanja optimalnog znanja i vještina. te etičnosti studenata, budućih zdravstvenih radnika u službi zajednice. Da bi smo postigli svoju viziju razvoja želimo nastaviti poboljšavati kvalitet studija, povećati kvantitet i kvalitet istraživanja, unaprijediti međunarodnu saradnju, pobrinuti za organizaciju cjeloživotnog učenja i povećati vidljivost.