U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini koji provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice, a finansira se sredstvima Vlade Švicarske, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je obogaćen sa novom dodatnom opremom za studente Studijskog programa Zdravstvena njega.

Kroz prvu fazu Projekta, Fakultet je dobio osnovnu opremu za kabinet kliničkih vještina, dok je kroz II fazu Projekta Fakultetu donirana dodatna medicinska oprema za potrebe kompletiranja opreme kabineta kliničkih vještina.  Prijem dodatne opreme je izvršen u utorak, 29.01.2019.godine na Fakultetu zdravstvenih studija.

Opremljeni kabineti kliničkih vještina omogućavaju usavršavanje praktičnih kliničkih vještina studenata Studijskog programa Zdravstvena njega. Na visokosofisticiranim modelima– simulatorima,  studenti uvježbavaju dijagnostičke i terapijske procedure odnosno intervencije zdravstvene njege.  Na taj način se studenti pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju zdravstvenu njegu na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Navedeno je dio tekućeg procesa  reforme i inovacije nastavnog plana i programa I i II ciklusa Studijskog programa Zdravstvena njega i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije