Javnost rada FZS

Poslovnici o radu Komisija za izbor u akademska zvanja

2023-11-24T12:43:33+01:0024. nov, 2023.|Categories: Javnost rada FZS|

Poslovnik o radu Komisije za izbor asistenta za naučne oblasti Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije i Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji Poslovnik o radu Komisije za izbor asistenta za naučne oblasti Okolinsko zdravlje i Sanitarna inspekcija [...]

Dokumenti

2022-09-09T15:11:43+02:0009. sep, 2022.|Categories: Javnost rada FZS|

Odluka o angažmanu akademskog osoblja sa druge visokoškolske ustanove - Prof. dr. Goran Marošević, Doc. dr. Vedran Jakupović Sporazum o saradnji između Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija i Ambulante za liječenje, zdravstvenu [...]

Odluke Vijeća Fakulteta

2023-06-16T09:40:54+02:0029. feb, 2020.|Categories: Javnost rada FZS|

4. redovna sjednica 3. vanredna sjednica Nastavak 3. vanredne sjednice 2. redovna sjednica 3. redovna sjednica 2. vanredna sjednica 1. vanredna sjednica vijeća 47. vanredna sjednica 46. vanredna sjednica Vijeća Fakulteta 45. vanredna sjednica [...]

Go to Top