2021-09-20T11:59:50+02:0020. sep, 2021.|Categories: Odbrane magistarskih radova|

  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU OBAVJEŠTAVA Asir Simonović branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom: „Komparacija CT angiografije i nativne MR angiografije renalnih arterija“ dana 21. 09. 2021. godine, [...]

Go to Top