KOMPETENTNOST BACHELORA ZDRAVSTVENE NJEGE

Bachelor zdravstvene njege i terapije je kompetentan, odnosno osposobljen, za obavljanje slijedećih poslova:

1. Oblast: Zaštita i njega zdravlja pojedinca

  • Planiranje i sprovođenje mjera održavanja dobrog zdravlja i promocija zdravlja.
  • Identifikacija rizika za zdravlje i prekurzora bolesti, i sprovođenje mjera prevencije bolesti.
  • Planiranje, organizacija i sprovođenje dijagnostičkih procedura.
  • Planiranje, organizacija i sprovođenje zdravstvene njege zdravih i oboljelih (proces zdravstvene njege, aplikacija lijekova, invazivne intervencije i svi postupci njege oboljele osobe).
  • Planiranje, organizacija i sprovođen