Kurikulum studijskog programa Fizikalna terapija/Fizioterapija

Revidirani kurikulum studijskog programa Fizioterapija 2018/2019. godine