Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija u akademskoj 2023./2024. godini

2023-10-24T12:04:55+02:0020. okt, 2023.|Categories: Konkursi|Tags: |

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u [...]

Javni oglas za prijem u radni odnos

2023-10-05T09:21:44+02:0005. okt, 2023.|Categories: Konkursi|

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 3. u vezi sa članovima 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na [...]

Konkurs za izbor u akademska zvanja

2023-10-03T14:05:35+02:0030. sep, 2023.|Categories: Konkursi|

Na osnovu Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022.  (Zaključak Upravnog odbora [...]

Konkurs za izbor u akademska zvanja

2023-10-10T09:35:03+02:0030. sep, 2023.|Categories: Konkursi|

Na osnovu člana 69. stav 1), 112. stav 1. i 2.) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo,; broj: 36/22), Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja [...]

Konkurs za izbor u akademska zvanja

2023-09-04T11:37:55+02:0031. aug, 2023.|Categories: Konkursi|

Na osnovu Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022. (Zaključak Upravnog odbora [...]

Konkurs za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija u akademskoj 2021./2022. godini

2021-12-27T12:35:10+01:0024. dec, 2021.|Categories: Konkursi, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na [...]

Konkurs za izbor u akademska zvanja

2021-10-14T14:25:20+02:0013. okt, 2021.|Categories: Konkursi|

Na osnovu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (Odluka UO UNSA o usvajanju dinamičkog plana napredovanja UNSA, broj: 02-49-7/20 od 22.10.2020. i Zaključak Upravnog [...]

Izvještaji o izborima u akademska zvanja

2023-11-29T12:20:01+01:0001. dec, 2020.|Categories: Konkursi|

Konkurs objavljen 30. 09. 2023. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" Izbor saradnika u zvanju asistent Asistent - oblasti Kliničko-hemisjke-biohemijske laboratorijske tehnologije i Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji Asistent - oblasti Rehabilitacija i [...]

Go to Top