Konkurs za izbor u akademska zvanja

2021-10-14T14:25:20+02:0013. okt, 2021.|Categories: Konkursi|

Na osnovu Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (Odluka UO UNSA o usvajanju dinamičkog plana napredovanja UNSA, broj: 02-49-7/20 od 22.10.2020. i Zaključak Upravnog [...]

Izvještaji o izborima u akademska zvanja

2021-09-03T14:17:38+02:0001. dec, 2020.|Categories: Konkursi|

Konkurs objavljen 01. 06. 2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" IZVJEŠTAJ - Dr. sc. Haso Sefo   Konkurs objavljen 13. 04. 2021. godine u dnevnom listu "Oslobođenje" Izvjestaj - dr.sc. V Djido - OZP Izvjestaj [...]

Go to Top