Excellence in education and inovations

Study programs adjusted to demands of health system and workforce market

WHY CHOOSE FACULTY OF HEALTH STUDIES?

Faculty of health studies in Sarajevo offers five study programs: Physical therapy, Laboratory technologies, Radiological technologies, Sanitary engineering, and Nursing. It is the only faculty in Bosnia and Herzegovina certified according to ISO 9001:2008 standards. Several health institutions with their personnel and state-of-the-art equipment and facilities comprise the teaching and research basis for the study programs and provide optimal conditions for the education and development of future health workers. The Faculty of Health Studies has developed Master and PHD study programs. Become our student and provide  yourself a secure future.

TEACHING FACILITIES

Fakultet zdravstvenih studija je opredijeljen prema izvrsnosti u obrazovanju i nauci i razvijanju budućih lidera i stručnjaka u različitim disciplinama zdravstvenih nauka koji će biti oslonac zdravstvenog sistema. U ostvarivanju ovog cilja učestvuju zdravstvene instutucije u Sarajevu, kao nastavna baza Fakulteta.

OUR VALUES

Misija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu iz područja prevencije bolesti, dijagnostike i unapređenja ljudskog zdravlja, od interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu će kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazovati nosioce zdravstvene profesije (Bachelor (BA) i Master (MA) Fizikalne terapije, Laboratorijskih tehnologija, Radioloških tehnologija, Zdravlja i ekologije i Zdravstvene njege i terapije) Bosne i Hercegovine, te kroz istraživački rad poticati stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način biti oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.

Fakultet zdravstevnih studija posvećeno pristupa svakom studentu. Služba za razvoj karijere studenta vrši informisanje i savjetovanje, lične konsultacije za razvoj karijere, pomoć pri sastavljanju biografija (CV), propratnih pisama i prijava za posao, savjetuje i priprema za intervju za posao, organizira radionice, treninge i seminari za razvoj karijere, kreira besplatne brošure sa korisnim informacijama za studente, i drugo. Više informacija saznajte ovdje.

Fakultet zdravstvenih studija je razvio politiku kvaliteta i posjeduje Ured za kvalitet. Uloga ureda je savjetodavna, a ogleda se u koordiniranju svih aktivnosti s ciljem podrške ključnih elemenata strategije i kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvaliteta. Ured utvrđuje karakteristične indikatore kvaliteta i organizuje njihovo sistemsko praćenje.

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu je certifikovan po normi ISO 9001:2008 od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritas u maja 2012. godine. Više o certifikaciji saznajte ovdje.

Izdvojene novosti

Ostale novosti pronađite u dijelu Novosti i događaji

Više od 1000 studenata trenutno studira na FZS

Ako ste zainteresirani ili imate pitanja u vezi studiranja na Fakultetu zdravstvenih studija, pošaljite nam upit.

Error: Contact form not found.