U okviru planiranih aktivnosti promocije upisa na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, dana 12.04.2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajev