U okviru planiranih aktivnosti promocije upisa na Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, dana 12.04.2019. godine u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu u periodu od 12:00 – 14:00 sati obilježen je “Dan otvorenih vrata” Fakulteta.
Maturanti srednjih škola učestvovali su u različitim radionicama i kroz kreativne prezentacije imali priliku razgovarati sa nastavnim osobljem i studentima našeg Fakulteta, te se dodatno informisati o  načinu i kriterijima upisa na željeni studijski program,  kao i o nastavnim procesima i aktivnostima koje se provode na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
Zadovoljstvo nam je što je i ove  godine zabilježen veliki broj zainteresovanih učenika za upis na neki od studijskih programa koji Fakultet zdravstvenih studija nudi.