Dana 28.12.2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom dodijeljeno je 176 nagrada: 172 nagrade za članove akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 21 članice Univerziteta u Sarajevu i 4 nagrade za umjetnički rad te rad u nacionalnim humanističkim disciplinama.
Među dobitnicima nagrada za naučnoistraživački rad je i naša kolegica sa studijskog programa Laboratorijske tehnologije, doc. dr. Sabina Šegalo.
Docentica Šegalo je ostvarila zavidne rezultate u polju naučnog djelovanja što ju je plasiralo među dvadeset najproduktivnijih istraživača na Univerzitetu u Sarajevu za 2021. godinu.