U periodu od 20-22. novembra 2019. godine u hotelu Ibis Style Sarajevo, održan je IV Kongres Univerziteta u Sarajevu „Hrana-Ishrana-Zdravlje“ s međunarodnim učešćem.

Na Kongresu je prisustvovalo preko 500 aktivnih i pasivnih učesnika, a prezentovano je 87 radova kroz oralne i poster prezentacije.

Studenti  Fakulteta zdravstvenih studija i ove godine uzeli su aktivno učešće i dali značajan doprinos u organizaciji Kongresa kako kroz rad u odborima Kongresa tako i u pripremi radova.

Studenti našeg Fakulteta prezentovali su 11 radova u sekcijama Toksikologija i sigurnost hrane, Ishrana tokom životnog ciklusa i Dijetoterapija.