19-20. decembar 2018. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SRIJEDA, 19. DECEMBAR 2018. GODINE / WEDNESDAY, DECEMBER 19TH 2018
18:00 – 19:30Svečana akademija / Ceremonial academyGlavna sala / Main conference room
19:30 – 21:00Koktel / CocktailBar / Hotel bar
ČETVRTAK, 20. DECEMBAR 2018. GODINE / THURSDAY,