19-20. decembar 2018. Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SRIJEDA, 19. DECEMBAR 2018. GODINE / WEDNESDAY, DECEMBER 19TH 2018
18:00 – 19:30Svečana akademija / Ceremonial academyGlavna sala / Main conference room
19:30 – 21:00Koktel / CocktailBar / Hotel bar
ČETVRTAK, 20. DECEMBAR 2018. GODINE / THURSDAY, DECEMBER 20TH 2018
08:00 – 09:00Registracija učesnika / RegistrationPredvorje Hotela / Hotel lobby
09:00 – 09:20Svečano otvaranje Konferencije / Opening ceremonyGlavna sala / Main conference room
09:20 – 09:30Obraćanje dekanese Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu Doc. dr. Arzije Pašalić / Addressing of the Dean of the Faculty of Health Studies of the University of Sarajevo
09:30 – 09:40Obraćanje dekana Fakulteta zdravstvenih nauka Univerziteta u Ljubljani Doc. dr. Andreja Starca / Addressing of the Dean of the Faculty of Health Sciences of the University of Ljubljana
09:40 – 10:30Promocija monografije „45 godina razvoja Fakulteta zdravstvenih studija“ / Promotion of the monography „45 years of development of the Faculty of Health Studies“
*Pozvana predavanja / Plenary lectures
10:45 – 12:05Prva sesija / First sessionPet konferencijskih sala / Five conference rooms
12:05 – 12:20Diskusija / Discussion
12:20 – 12:35Pauza za kafu / Cofee break
12:35 – 13:55Druga sesija / Second session
13:55 – 14:10Diskusija / Discussion
14:10 – 15:10Ručak / Light lunchRestoran / Restaurant
Promocije knjiga / Promotion of the University textbooks
15:25 – 16:10Knjiga „Metodologija naučnog istraživanja u zdravstvu“

Autori: Dijana Avdić, Fatima Jusupović i saradnici

Glavna sala / Main conference room
16:10 – 16:55Knjiga „Inkluzivna praksa I dio. Re/habilitacija u inkluziji“

Autor: Emira Švraka i saradnici

16:55 – 17:40Knjiga „Zdravstvena zaštita u katastrofama“

Autori: Suada Branković, Aida Pilav

17:40 – 17:55Zaključci i zatvaranje konferencije / Conclusions and closing remarks
20:00Svečana večera / DinnerRestoran / Restaurant

* Sesija studijskog programa Fizioterapija/Physiotherapy

Sesija studijskog programa Laboratorijske tehnologije/Laboratory Technologies

Sesija studijskog programa Zdravstvena njega/Nursing

Sesija studijskog programa Radiološke tehnologije/Radiological Technologies

Sesija studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo/Sanitary Engineering

Rana kotizacija
do 07.12.2018.

Kasna kotizacija
od 08.12. do 18.12.2018.
Kotizacija na dan održavanja konferencije
100 KM130 KM150 KM

Mjesto održavanja: Hotel Hills, Butmirska cesta 18, Ilidža, Sarajevo

Tel: +387 33 947 947

E-mail: info@hotelhills.ba

 

Kotizacija uključuje:

  • elektronski certifikat o učešću
  • materijale za konferenciju,
  • prisustvo plenarnim/konferencijskim predavanjima,
  • ručak,
  • kafu i osvježavajuća pića.

Svečana večera ne ulazi u cijenu kotizacije. Cijena svečane večere je 40 KM. Uplata se vrši na recepciji hotela Hills, te se uz dobiveni vaučer prisustvuje svečanoj večeri.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila konferencija@fzs.unsa.ba ili na broj +387 33 569 807.

 

Podaci za uplatu:

Uplata iz BIH:

Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
1610000000940038

Uplata iz inozemstva:

50102000-22013 SWIFT RZBABA2S 06000005205
IBAN: BA391611000001194128
Poziv na broj 01074609
Svrha uplate: Kotizacija za učešće u konferenciji

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu
Bolnička 25
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 33 569 807
Fax.: +387 33 569 825
Email: info@fzs.unsa.ba

REGISTRACIJA

 

DRUGA OBAVIJEST

SECOND ANNOUNCEMENT

PRVA OBAVIJEST