Alumni asocijacija Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.

Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.

Misija asocijacije je stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.

Vizija asocijacije je da se izgradi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.

Kontakt: As. Emira Osmanović Zukić, koordinator Alumni asocijacije

Telefon: +387 33 569 817
E-mail: emira.osmanovic@fzs.unsa.ba

Učlanite se u Alumni asocijaciju Fakulteta zdravstvenih studija