Od 22. do 24. aprila 2019. godine u Dubaiju, UAE održana je „Globalna konferencija o zaraznim bolestima“. Tema konferencije bila je “Unapređenja u nauci i poboljšanje brige za sprječavanje zaraznih bolesti”.

Konferencija je okupila vodeće ekperte na međunarodnom nivou, a ista je definisana kao globalna platforma za istraživanja koja pružaju nova otkrića u oblasti epidemiologije, mikrobiologije, kliničke dijagnostike bakterijskih, virusnih i infektivnih bolesti.

Na Konferenciji je, kao jedina učesnica iz zemalja  sa područja bivše  Jugoslavije učestvovala prof.dr. Zarema Obradović, redovna profesorica na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

Profesorica  je  bila članica  organizacionog odbora Konferencije, a pored toga joj  je ukazana posebna  čast da predsjedava  Konferencijom.  Kao predsjedavajuća   Konferencije  održala  je uvodno predavanje na temu „Uticaj migracija na pojavu zaraznih bolesti-rizici u Bosni i Hercegovini“.