Konkurs objavljen 08. 05. 2024. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor saradnika u zvanje viši asisitent

Viši asistent – oblasti Rehabilitacija i Kineziologija i kineziterapija

Konkurs objavljen 20. 04. 2024. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavna zvanja

Docent – oblast Upravljanje vodom, hranom ishranom

Konkurs objavljen 04. 04. 2024. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavna zvanja

Docent  – oblast Zaštita i njega individualnog zdravlja

Konkurs objavljen 15. 03. 2024. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavna zvanja

Docent – oblast Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji

Docent – oblasti Radiološke tehnologije u radiodijagnostici i Radiološke tehnologije u radioterapiji

Docent – oblasti Zaštita i njega zdravlja porodice i Opšti zdravstveni predmeti

Docent – oblasti Zaštita i njega individualnog zdravlja i Zaštita i njega zdravlja zajednice

Docent – oblasti Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini i Radiološke tehnologije u radioterapiji

Docent – oblasti Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini i Radiološke tehnologije u radiodijagnostici

Izbor saradnika u zvanju viši asistent

Viši asistent – oblast Radiološke tehnologije u radiodijagnostici

Izbor saradnika u zvanju asistent

Asistent – oblast Zaštita i njega individualnog zdravlja

Konkurs objavljen 30. 09. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor saradnika u zvanju asistent

Asistent – oblasti Kliničko-hemisjke-biohemijske laboratorijske tehnologije i Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji

Asistent – oblasti Rehabilitacija i Okupaciona terapija

Asistent – oblasti Radiološke tehnologije u radiodijagnostici i Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini

Asistent – oblasti Okolinsko zdravlje i Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora

Asistent –  oblasti Zaštita i njega indiviaulnog zdravlja i Zaštita i njega zdravlja zajednice

Konkurs objavljen 30. 09. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor u nastavna zvanja

Redovni profesor – oblasti Kineziologija i kineziterapija i Rehabilitacija – dva izvršioca

Redovni profesor – oblasti Zaštita i njega zdravlja zajednice i Sistemi zdravstvene zaštite – jedan izvršilac

Redovni profesor – oblasti Rehabilitacija i Okupaciona terapija – jedan izvršilac

Redovni profesor – oblasti Zaštita i njega individualnog zdravlja i Zaštita i njega porodice – jedan izvršilac

Vanredni profesor – oblast Okolinsko zdravlje – jedan izvršilac

Vanredni profesor – oblast Okolinsko zdravlje – jedan izvršilac

Vanredni profesor – predmet Labroatorijske tehnologije u molekularnoj biologiji

Docent – oblasti Okolinsko zdravlje i Upravljanje vodom, hranom i ishranom – jedan izvršilac

Konkurs objavljen 31. 08. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju docenta

Docent – oblast Zaštita i njega individualnog zdravlja

Konkurs objavljen 11. 04. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor

Vanredni profesor – oblast Laboratorijske eksperimentalne tehnologije

Vanredni profesor – oblast Zastita i njega zdravlja zajednice

Vanredni profesor  – oblast Zastita i njega individualnog zdravlja

Vanredni profesor – predmet Instrumentacija sa fizikom zracenja

Vanredni profesor  – predmet Obrada Laboratorijskih podataka

Konkurs objavljen 08. 03. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju redovni profesor

Redovni profesr – oblast Upravljanje vodom, hranom i ishranom

Redovni profesor – oblast Okolinsko zdravlje

Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor

Vanredni profesor – predmet Tehnike ultrazvuka

Vanredni profesor – oblast Morfološke teh. u cit. i hematologiji

Konkurs objavljen 04. 02. 2023. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju docent

Docent – oblast Okolinsko zdravlje

Docent – oblast Upravljanje vodom, hranom i ishranom

Docent – oblast Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora

Konkurs objavljen 03. 11. 2022. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju redovni profesor

Redovni profesor  – oblast Zaštita i njega zdravlja zajednice

Izbor saradnika u zvanju asistent

Asistent –  oblast Okolinsko zdravlje

Asistent –  oblast Upravljanje vodom, hranom i ishranom

Konkurs objavljen 01. 09. 2022. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor

Vanredni profesor – predmet Manuelna masaža

Vanredni profesor – Rehabilitacija

Izbor nastavnika u zvanju docent

Docent – predmet Menadžment u zdravstvu

Docent – predmet Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

Docent – oblast Laboratorijske eksperimentalne tehnologije

Izbor saradnika u zvanju viši asistent

Viši asistent – Opšti zdravstveni predmet

Viši asistent – Okolinsko zdravlje

Izbor saradnika u zvanju viši asistent

asistent-Zdravstvena-statistika-i-informatika

Konkurs objavljen 08. 04. 2022. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor saradnika u zvanju viši asistent

Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije mr. Aleksandra Pašić

Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije mr. Almedina Hajrović

Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije mr. Selvedina Duškan

Laboratorijske tehnologije u imunologiji mr. Merima Šehić

Laboratorijske tehnologije u servisu mikrobiologije mr. sci. Edina Zahirović

Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji mr. Almedina Hajrović

Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji mr. Emina Smajić

Morfološke tehnologije u citodijagnsotici i hematologiji mr. Sanela Hajro

Okolinsko zdravlje mr. Ema Pindžo

Upravljanje vodom, hranom i ishranom mr. Ema Pindžo

Zaštita i njega individualnog zdravlja mr. Mufida Zukić

Zaštita i njega zdravlja zajednice mr. Elvedin Zukić

Radiološke tehnologije u radioterapiji mr. Mirjana Ristanić Beroš

Rehabilitacija mr. Dinko Remić

Rehabilitacija mr. Dženan Pleho

 Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini – mr. Belma Tukić, mr. Safet Hadžimusić

Konkurs objavljen 29. 12. 2021. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Izbor nastavnika u zvanju vanredni profesor

predmet Klinička kineziologija

oblast Rehabilitacija

Komp.tomografija-CT, DSA…

Izbor nastavnika u zvanju docent

Kliničko-hemijske biohemijske laboratorijske tehnologije

Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji

Izbor saradnika u zvanju viši asistent

Zaštita i njega zdravlja zajednice

Zaštita i njega individualnog zdravlja

Konkurs objavljen 13. 10. 2021. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”

Tacka 1

Tacka 3a

Tacka 3b

Tacka 4

Tacka 5

Tacka 6

Tacka 7

Tacka 8

Tacka 9

Tacka 10

Tacka 11

Konkurs objavljen 01. 06. 2021. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

IZVJEŠTAJ – Dr. sc. Haso Sefo

Konkurs objavljen 13. 04. 2021. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj – dr.sc. V Djido – OZP

Izvjestaj – dr.sc. V Djido – ZiNJIZ

Konkurs objavljen 06. 03. 2021. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj – dr.sc. A Causevic – UVHiI

Izvjestaj dr.sc. A Causevic- SH

Konkurs objavljen 04. 02. 2021. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj dr.sc. F Julardzija

Izvjestaj dr.sc. A Sehic

Izvjestaj dr.sc. H Konjo

Konkurs objavljen 08. 12. 2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj dr.sc. N Serdarevic

Izvjestaj dr.sc. B Kulovac 1

Konkurs objavljen 04. 09. 2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvještaj dr. sc. Enes Slatina

Izvjestaj dr.sc. M Banjin

Konkurs objavljen 08. 07. 2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj dr.sc. M Cero

Izvjestaj dr.sc. I Salimovic-Besic

Izvjestaj dr.sc. N Bilalovic

Konkurs objavljen 07. 02. 2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj M Jusufbegovic

Izvjestaj N Mehic Basara

Konkurs objavljen 10. 01. 2020. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Izvjestaj dr.sc. S Bojicic – OT

Izvjestaj – dr.sc. S Bojicic – R

Izvjestaj – dr.sc. N Salkic

Izvjesta ass – KK

Izvjestaj ass – R

Konkurs objavljen 12. 11. 2019. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Tačka 1 – Izvjestaj dr.sc. L Lekic

Konkurs objavljen 03. 04. 2019. godine u dnevnom listu “Oslobođenje”

Tačka 1 – Izvjestaj 7          Izvjestaj 8

Tačka 2 – Izvjestaj 1 _____  Izvjestaj 2

Tačka 3 – Izvjestaj 10 ____ Izvjestaj 3

Tačka 4 – Izvjestaj 4.1       Izvjestaj 5.1.     Izvjestaj 4.2.       Izvjestaj 5.2.

Tačka 5 – Izvještaj 5 _______Izvještaj 6