Obavještavamo studente VIII semestra I ciklusa studija da će prijava Stručnih radova u terminu završnih ispitnih rokova (I rok) biti najkasnije do utorka, 02.07.2024. godine za vrijeme rada Službe za planiranje nastave i studentska pitanja.

Uslov za pristupanje odbrani Stručnog rada I ciklusa studija je položeni svi ispiti s I ciklusa studija i upisani u sistem eUNSA. Studenti su u obavezi da po dobivanju saglasnosti od mentora da Stručni rad može biti predat u dalju proceduru isti isprintaju i spiralno uvežu u 4 primjerka i zajedno s indeksom predaju u Službu za planiranje nastave i studentska pitanja u gore navedenom terminu.

Termin odbrane Stručnih radova I ciklusa studija u I roku će biti četvrtak, 04.07.2024. godine. Satnica odbrane Stručnih radova će biti poznata nakon isteka roka za predaju Stručnih radova.

Uz navedeno studenti predaju i popunjene slijedeće dokumente:

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu