Spisak diplomanata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2022./2023. godinu

Spisak magistranata Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija za ak. 2022./2023. godinu

 

Diplomanti i magistranti koji nisu na spisku ili kojima je potrebno izvršiti korekciju podataka mogu se javiti putem e-maila studentska.sluzba@fzs.unsa.ba

 

Služba za planiranje nastave i studentska pitanja.