UNIVERZITEET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

OBAVJEŠTENJE

 

Preliminarnu Rang listu kandidata koji su konkurisali za upis na III ciklus studija – doktorski studij Zdravstvene nauke, možete pronaći na slijedećem linku.

preliminarna Rang lista 21-22- III ciklus

Prigovori na Rang listu se mogu dostaviti Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija putem e-maila: info@fzs.unsa.ba u roku od 5 dana od dana objavljivanja Rang liste.