Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija ponovno organizuje edukaciju iz Schroth  tretmana deformiteta kičmenog stuba.

Edukacija iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba će se održati u dva dijela od po 5 dana u ukupnom trajanju od 10 dana odnosno 77 sati s pauzom od 3 mjeseca između dva dijela:

I modul: 14. – 18.06.2022. godine

II modul: 27.09. – 01.10.2022. godine

Mjesto održavanja edukacije je Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo, BiH.

Edukaciju će voditi Nikola Jevtić, licencirani ISST instruktor

Više informacije u pozivu za edukaciju.

 

Edukacija iz Schroth tretmana deformiteta kičmenog stuba – 2022. godina – korigovani datumi održavanja edukacije

Prijavni list – Schroth tretman deformiteta kičmenog stuba – 2022. godina

Primjer uplatnice – Schroth edukacija – I modul