Obavještavamo sve zainteresirane zdravstvene profesionalce svih profila i ostale da će kontinuirana edukacija studijskog programa Zdravstvena njega na temu Zdravstvena zaštita u katastrofama. Usvajanje praktičnih vještina i tehnika u urgentnim stanjima” biti održana 4. i 5.12.2021. na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija. Cilj kontinuirane edukacije je usvajanje znanja, praktičnih vještina i tehnika u stanjima neposredne životne ugroženosti povrijeđenih osoba kroz praktičan multidisciplinarni pristup radi značajne uloge u daljnjem tretmanu životno ugroženih. Usvojene vještine i metode održavanja života i prepoznavanje po život opasnih stanja u vanrednim uslovima i situacijama. Praktični dio edukacije provodit će se kroz trening /uvježbavanje na modelima.

Kontinuirana edukacija je primarno namijenjena diplomirani medicinskim sestrama/tehničarima, a ista će biti bodovana od strane Komore medicinskih sestara Kantona Sarajevo prema važećem Pravilniku.

Cijena dvodnevne edukacije iznosi 117 KM, a uplata se vrši na transakcijski račun Fakulteta zdravstvenih studija-Univerziteta u Sarajevu (uplatnica u prilogu).

Program edukacije

Link za prijavu

Primjer uplatnice za kontinuiranu edukaciju Zdravstvena zaštita u katastrofama