Plan i program DOKTORSKOG STUDIJA

Plan i program DOKTORSKOG STUDIJA ak. 2018./2019. godine

Uputstvo za pripremu i izradu projekta doktorske disertacije

Primjeri plagijarizma

Izjava o autentičnosti radova