III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ ak. 2018/2019. godina

 

Pravila studiranja III ciklusa studiranja za ak. 2018/2019. godinu

Nastavni plan i program DOKTORSKOG STUDIJA ak. 2018/2019. godine

Hodogram procedura III ciklusa studija ak. 2018/2019. godine.

Uputstvo za pripremu i izradu projekta doktorske disertacije ak. 2018/2019. godine