Opće novosti i obavještenja

Home/Opće novosti i obavještenja

Potpisan ugovor o saradnji između Homework HUB d.o.o. i Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija “FLORS”

2020-07-01T09:47:55+02:0001. jul, 2020.|Categories: Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija - FLORS, Opće novosti i obavještenja|Tags: |

Potpisan ugovor o saradnji između Homeworka HUB d.o.o. kojeg je predstavljao direktor Rastoder Mirza i Asocijacije studenata Fakulteta zdravstvenih studija  "FLORS" na čelu sa Jovičić Nemanjom, predsjednikom, te Mihaljević Mubinom članom UO Asocijacije, s ciljem [...]

Dodatni ispitni termini u popravnom ispitnom roku ljetnog semestra ak. 2019/2020. godine – Redovni,redovni samofinansirajući i vanredni studij

2020-06-25T09:53:29+02:0025. jun, 2020.|Categories: Opće novosti i obavještenja, Redovni studenti, Termini ispita (1. ciklus), Vanredni studenti|Tags: |

Dodatni ispitni termini u popravnom ispitnom roku ljetnog semestra ak. 2019/2020. godine - Vanredni studij Dodatni ispitni termini u popravnom ispitnom roku ljetnog semestra ak. 2019/2020. godine - Redovni i redovni samofinansirajući studij

Popravni ispit iz predmeta Kliničko laboratorijska dijagnostika

2020-07-03T10:08:24+02:0022. jun, 2020.|Categories: Obavještenja (1. ciklus), Opće novosti i obavještenja, Redovni studenti, Vanredni studenti|Tags: |

Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija koji su predmet Kliničko laboratorijska dijagnostika, predmetnog nastavnika doc. dr. Lejle Hasanbegović, slušali u ljetnom semestru akademske 2018/19 godine, da će se usmeni ispit iz navedenog predmeta održati u [...]

Obavijest – Način provedbe ispita

2020-06-19T17:21:34+02:0019. jun, 2020.|Categories: Obavještenja (1. ciklus), Opće novosti i obavještenja, Redovni studenti, Vanredni studenti|Tags: |

Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija da će se završni ispiti iz predmeta: Proces zdravstvene njege, Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti, Disfunkcija ljudskog organizma, Metode u mikrobiologiji, Kliničko-laboratorijska dijagnostika,  Zdravstvena njega internističkih bolesnika, Dijagnostičko-terapijske tehnike [...]

Ispit iz predmeta Fizioterapija u reumatološkoj rehabilitaciji prema nastavnom planu i programu ak. 2014/2015. godine

2020-06-19T13:43:22+02:0019. jun, 2020.|Categories: Obavještenja (1. ciklus), Opće novosti i obavještenja, Redovni studenti, Vanredni studenti|Tags: |

Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija koji su u ljetnom semestru prema nastavnom planu i programu 2014/15. godine slušali predmet Fizioterapija u reumatološkoj rehabilitaciji, predmetnog nastavnika prof. dr. Mirsada Muftića, da će se ispit iz [...]

Ispit iz predmeta Upravljanje pitkim i rekreacionim vodama prema nastavnom planu i programu ak. 2014/2015. godine

2020-06-19T13:42:19+02:0019. jun, 2020.|Categories: Obavještenja (1. ciklus), Opće novosti i obavještenja, Redovni studenti, Vanredni studenti|Tags: |

Obavještavamo studente redovnog i vanrednog studija koji su u ljetnom semestru prema nastavnom planu i programu 2014/15. godine slušali predmet Upravljanje pitkim i rekreacionim vodama, predmetnog nastavnika prof. dr. Arzije Pašalić, da će se ispit [...]