U suradnji sa JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu će finansirati pohađanje BLS/AED kursa (Basic Life Support – osnovno održavanje života sa upotrebom AED – Automatski eksterni defibrilator) za 108 studenata završne godine, svih studijskih programa I ciklusa studija.

Kurs podrazumijeva obuku i usvajanje vještina neophodnih za osnovno održavanje života tj. vještačko disanje i vanjsku masažu srca, usklađeno sa CPR SMJERNICAMA 2015, sa primjenom AED-a koji je standard u Evropi i svijetu, zbrinjavanje osobe bez svijesti, načini rješavanja opstrukcije disajnog puta, krvarenje i zaustavljanje krvarenja, prvu pomoć kod povrijeđenog tj. upoznavanje sa svim vrstama povreda i njihovo zbrinjavanje na nivou prve pomoći.

Po završenom programu obuke svi obučeni studenti će dobiti certifikat o osposobljenosti za primjenu osnovnih mjera održavanja života.

Osiguranje BLS/AED kursa za studente završne godine je u skladu sa opredjeljenjem Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u zdravstvu.