Na osnivačkoj Skupštini Udruženja „Asocijacija studenata Fakulteta zdravstvenih studija“ izabrano je rukovodstvo koje će predvoditi Asocijaciju u mandatnom periodu, narednu godinu.

Rukovodstvo Asocijacije