Plan djelovanja u cilju prevencije pojave i širenja infekcije koronavirusom na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu